Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. Psalm 46:10

"Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft..."

Bijbelse overdenkingen komt zonder schaamte uit voor de Blijde Boodschap van redding en genade door het bloed van Jezus Christus, de Zaligmaker van deze wereld. 

De liefde tot God en de  mensen 
om mij heen, hebben geleid tot de inhoud van deze site.

Recente meditaties

In deze lezing denken we na over het merkteken aan hand en voorhoofd.
Veel mensen zullen in deze context denken aan het teken van het beest met haar naam 666.
Maar heeft de Bijbel nog meer te zeggen over het merkteken?


Op dit moment is het niet mogelijk om iedere week een geschreven overdenking te plaatsen. Ik hoop in het vervolg mijn videoboodschappen ook onder dit kopje meditaties te delen.

Recente gespreksonderwerpen

Veertig dagen vasten, sap vasten, media vasten, Daniël vasten, zomaar wat termen die we tegen komen als we ons verdiepen in het onderwerp vasten. Wat is vasten eigenlijk en waar komt het vandaan?