Donald Duck, christelijk verantwoord ?

13-02-2019

Anton LaVey, oprichter van de satanskerk, schrijver van de satansbijbel en kennis van Walt Disney, heeft eens gezegd: "Mensen hoeven niet meer naar de kerk te gaan; ze krijgen hun moraliteitspraat op televisie." Hij zag Walt Disney als een van de gidsen voor de volgelingen van satan.

Wie nog nooit iets van Walt Disney gezien of gehoord heeft, is doof, blind of woont niet in Nederland. Het is bijna onmogelijk om niet geconfronteerd te worden met de invloed van Walt Disney. Televisieprogramma's, films, computerspellen, knuffels, afbeeldingen op kleding, tassen, schoolspullen en broodtrommels maken duidelijk dat Walt Disney erg populair is onder de hele breedte van de bevolking. Als we rondkijken in een christelijke familie, een christelijke school of een kerk, dan merken we op dat ook daar Walt Disney, de gids voor de volgelingen van satan (aldus LaVey), is binnengedrongen.

Walt Disney, een 33ste graad vrijmetselaar, die leefde van 1901 tot 1966 heeft de film, strip en pretparkwereld een grote dienst bewezen. 

Wat honderd jaar geleden als ongehoord, zondig, blasfemisch, onkuis en gewelddadig werd betiteld wordt vandaag, onder invloed van Walt Disney, als onschuldig vermaak omschreven. 

Heeft satan dan werkelijk zoveel invloed in ons christelijke Nederland?

Een oproep aan de christenen van Nederland om serieus na te denken over de invloed van de duisternis in de christelijke samenleving.

We kennen allemaal de "onschuldige" Donald Duck, het schattige eendje, de oom van Kwik, Kwek en Kwak. Wie zijn oor te luisteren legt of zijn ogen de kost geeft, ziet dat het eendje als de onschuld zelve ook in de christelijke gezinnen, scholen en conferentiecentra is binnen gewaggeld.

Maar is Donald Duck echt christelijk verantwoord, is de moraal van de Duck familie dezelfde moraal als die van God de Schepper van hemel en aarde?

Jezus heeft gezegd: 'Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet...' Ik geloof dat iedere christelijke ouder, schooljuffrouw en meester het verlangen heeft dat de kinderen God leren kennen maar is het dan verantwoord om onze kinderen uit de Bijbel te onderwijzen en hen tegelijk op te voeden met de boodschap van Walt Disney, die als gids van de satan werd gezien door de oprichter van de satanskerk?

Jezus heeft ons geleerd dat de hele wet van God is samen te vatten in God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf. Dat betekent dat we God zo liefhebben dat wij Hem op de eerste plaats zetten, Hem eren en leven zoals Hij dat verlangt. Daarnaast hebben wij de mensen om ons heen lief en zoeken altijd het goede voor hen. (Lees o.a. Matth. 22:37-40)

Leert God niet dat wij Hem op de eerste plaats moeten zetten, Hem alleen kunnen eren en geen andere goden mogen dienen? (Lees o.a. Exodus 20:3-5, 1 Kor. 6:10) Zegt Jezus niet dat wij God niet kunnen dienen en de Mammon? 'Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken, 1 Tim. 6:10.' Hoe kunnen wij de geldgierigheid die Oom Dagobert ons voorhoudt dan als onschuldig kindervermaak zien?

Zegt God niet dat wij respect moeten hebben voor hen die over ons gesteld zijn? (Lees o.a. Ex. 20:12, Ef. 6:1-9) Hoe zit het dan met de grappige neefjes die zo geweldig stiekem, ongehoorzaam en brutaal kunnen zijn en Oom Donald zo heerlijk voor de mal kunnen houden? Zijn dat de goede voorbeelden voor onze kinderen?

God, de bron van liefde en leven, heeft de mens verboden te doden en respectvol te zijn voor het leven. (Lees o.a. Ex. 20:13, Openb. 22:15) Toch wordt er met de dood niet respectvol omgegaan in de familie Duck. Zelfs aan wanhopige zelfmoordpogingen is de familie niet ontkomen.

God heeft man en vrouw geschapen om samen het leven te delen. (Lees o.a Gen. 2:24, Ef. 5:22-33, Ex. 20:14, Gal. 5:19) Seksualiteit is een prachtig geschenk van God dat binnen de kaders van een huwelijk een bijzondere zegen is. Onze kinderen krijgen door het lezen van of kijken naar Donald Duck een moraal voorgeschoteld die ingaat tegen die van God. Verleiding, jaloezie en onreinheid worden voorgesteld als de normaalste zaken van de wereld.

God, de enige Bron van Waarheid heeft ons geboden in alles eerlijk en oprecht te zijn. (Lees o.a. Lev. 19:11, Ef. 4:25) Toch storen de neefjes zich daar niet aan en volgen het verkeerde voorbeeld van hun oom en verdere identificatiefiguren die ook niet schromen om te liegen en te bedriegen.

God heeft ons geboden om niet weg te nemen dat wat van een ander is. (Lees o.a. Ex. 20:15, 1 Kor. 6:10) De boodschap van Donald Duck en zijn familie is heel anders. Dagobert schroomt niet om alles in het werk te stellen om zijn grote schat te vermeerderen. Zwarte Magica, doet er op haar beurt alles aan om het geluksdubbeltje van Dagobert te bemachtigen, en schroomt niet haar magie te tonen. Boris Boef en de zware jongens vertellen onze kinderen wel hoe zij aan hun centjes komen.

God wil niet dat wij begeren dat wat van een ander is. (Lees o.a Ex. 20:17) Onze kinderen krijgen door het lezen van of het kijken naar Donald Duck een heel andere boodschap mee.

Kortom, hoe is het mogelijk om de reine en heilige boodschap van de Bijbel serieus te nemen als we naaste de Bijbel onze kinderen ook door Donald Duck laten opvoeden?

Sommigen zullen deze boodschap belachelijk en overtrokken vinden en er mee spotten. Maar mijn vraag aan u is: 

Durft u een Donald Duck strip te pakken en met een open Bijbel te onderzoeken of het waar is dat de moraal die Donald en zijn familie ons voorhoudt anders is dan die van God de Vader?

Als u inziet dat er een kern van waarheid zit in deze boodschap, haal dan niet uw schouders op, maar neem het heil van u en uw kinderen serieus. Het kan moeilijk zijn om uw verzameling weg te moeten gooien, de kamers van uw kinderen te moeten reinigen en een alternatief te moeten zoeken voor dat waar ze zo aan verknocht zijn. Maar hoor dan toch de stem van de Jezus: "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet."

Het is mijn verlangen om samen met u meer en meer verlost te worden van de invloed uit het rijk van de duisternis. Jezus alleen is de Bron van leven en Zaligheid en een ieder die in Hem gelooft zal zalig worden. Hij heeft gezegd: 'En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet, Openb. 22:12-15.'

"In gesprek" is bedoeld om samen na te denken. Schroom niet om uw ervaring, mening of vraag te delen. Samen kunnen we tot een dieper inzicht komen.