Is Jezus echt God?

24-06-2021

Jezus Christus de Persoon waarvan velen gehoord hebben. Wie is Hij?
Is Hij de Zoon van God en is Hij ook echt God zoals velen beweren?
Samen openen we de Bijbel op zoek naar de Waarheid.