Meditaties 2019

Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken.

 

'En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den mens. Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de Farizeen deze rede horende, geergerd zijn geweest? Maar Hij, antwoordende zeide:...

"Hoe denkt u over homo's?" Een vraag die mij nog wel eens gesteld wordt als ik op straat in gesprek ben met jonge mensen. Een vraag die vandaag de dag heel actueel is en niet alleen op straat gesteld wordt maar ook op verjaardagen, in gemeentelijke samenkomsten en kerkelijke vergaderingen.