Meditaties 2021

Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven of gesproken rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken.

 

In deze beroerde tijd is het goed om na te denken over de vraag:Wat zou Jezus vandaag doen?
Wanneer we door de Bijbel bladeren en ontdekken hoe Hij Zichzelf heeft bekend gemaakt, dan geeft dat ook licht op de vraag, wat Hij vandaag zou doen.

Zou Hij in opstand komen of zou Hij slaafs gehoorzamen?
De...

Kerstfeest, het feest waar zoveel mensen een warm gevoel bij hebben. Liefde, gezelligheid, sfeer, lekker eten en tijd met elkaar. Als je vraagt wat kerst eigenlijk betekent dan vertellen de meeste mensen dat Jezus op 25 december geboren is. Maar is dat ook echt zo?

Wat een wonder wanneer een mens tot geloof komt.
Tot inzicht komen dat het leven zonder God een leven is dat haar doel mist. Tot inzicht komen dat de zonden scheiding maken tassen God en mens. Inzien dat alleen Jezus Christus de Weg tot de Vader is en dat alleen het geloof in Hem ons redt van de dood....

In de lezing met de titel "Het volk wordt uitgeroeid", spreek ik even over de trans humanistische agenda die wereldwijd wordt uitgerold.

De technologische ontwikkelingen van vandaag lijken geen grenzen te kennen. Het wereldwijd uitgerolde prik programma is volgens de geleerden gebaseerd op genbewerkingstechnologie.

Bijbelse overdenking rond de overwinning over het beest. Openbaring 15:2-3: En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; En zij zongen het gezang van Mozes,...

Eert God boven de koning. Aan de hand van een inspirerende Bijbelse geschiedenis denken we na over het eren van God boven de koning.

Laat je bemoedigen door de geschiedenis uit 2 Kronieken 26

God is liefde

11-11-2021

Liefde en geborgenheid, wie van ons kan zonder?
In deze lezing ontdekken we de God van Liefde zoals Johannes Hem omschrijft in 1 Johannes 4. Laat je bemoedigen en aansporen door deze lezing.
Van harte Gods zegen.

In deze tijd van verwarring grote druk, angst en ontnuchtering willen we nadenken over de rechtvaardige in quarantaine. Laat je inspireren door het Woord van God

Het leven van de gelovige is niet vrij van verdriet en pijn. Geloven in God betekent niet dat we gevrijwaard worden van tegenslagen en verdrukking.

In deze overdenking luisteren we naar de woorden van Asaf uit Psalm 73.

We ontdekken de valkuil waarlangs iedere gelovige als het ware gaat, en putten wijsheid, troost en hoop.