Meditaties 2021

Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven of gesproken rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken.

 

God dienen in een tijd van strijd. Wat heeft de geschiedenis van koning Asa ons vandaag te zeggen? 2 Kronieken 14-16 geeft ons handvatten voor vandaag en morgen.

Om te bedenken

17-09-2021

De Bijbel roept ons op om te bedenken.
In deze lezing bladeren we door de Bijbel en ontdekken wat en hoe we moeten denken.

Het zal toch niet waar zijn...
Wat een ontnuchtering wanneer we erachter komen dat we iets voor waarheid hebben gehouden terwijl het helemaal niet waar blijkt te zijn.

Hoe hebben de Katholieke kerk, de Jezuieten, de vrijmetselaars, Luther en Calvijn, maar ook Nasa en 9/11 ons denken beïnvloed?

Onze natuurlijke reactie is om...

Op de lezing "Een besmettelijke leugen" zijn veel reacties en vragen gekomen. Wat mooi dat we samen kunnen graven in de geschiedenis om zaken die voor de meesten verborgen lijken, te ontdekken en aan de hand van deze bevindingen keuzes te maken. De waarheid maakt vrij.

De hele wereld is in de greep van een virus!
Zo ook in 1983, toen men ontdekte dat AIDS veroorzaakt werd door HIV.
Wereldwijd waren er mensen die zwaar leden onder lichamelijk lijden dat vaak eindigde in de dood.
Met de ontdekking van het zogenoemde HIV-virus kon men nu zieke mensen testen en een diagnose AIDS toekennen,...

Een lezing rond geloven in de eindtijd. Oorlogen, geruchten van oorlogen, branden, honger, aardbevingen, ziekten en onrust, het is het nieuws van de dag. In Lukas 18 lezen we: "Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?" Wanneer zal Jezus komen? Niemand van ons zal het exact weten, toch weten we...

In deze lezing ontdekken we hoe Jezus zoveel heerlijker is dan Mozes. Een lezing rond Wet en evangelie, waarbij we zien hoe de schaduw van het Oude Testament tot volheid is geworden in het Nieuwe Testament.

God heeft al het voedsel gezegend

In deze overdenking kijken we samen wat God ons in het Oude en Nieuwe Testament over Voedsel heeft te zeggen.
We zullen aan de hand van o.a. Markus 7, Handelingen 10, Romeinen 14 ,1 Korinthe 8, Colossenzen 2 en 1 Timotheüs 4 een dieper inzicht krijgen in het Vaderhart van God....

Bevrijding van een ondragelijk wettisch juk. Het Oude en het Nieuwe Verbond, Wet en evangelie, gebonden of vrij. Wat een verwarring is er in de jaren kerkgeschiedenis ontstaan rondom de wet van God. Wanneer we ons oor te luisteren leggen, dan ontdekken we dat het voor velen een struikelblok is geworden. Het Woord van God maakt vrij! In deze...

Twee poorten en twee wegen. Jezus sprak over een brede en een smalle weg.
In deze lezing bladeren we door de Bijbel om beter te begrijpen wat Jezus bedoelde met een brede en een smalle weg.

Een boodschap die vandaag nog net zo actueel is.