Meditaties 2022

Vergeving, een onderwerp dat te denken geeft. Wanneer we denken aan vergeving, dan kunnen veel gedachten over elkaar heen buitelen.

Gruwelijk

14-01-2022

In deze lezing bladeren we door de Bijbel om een beeld te krijgen bij dat wat in Gods oog gruwelijk is. Wanneer we nadenken over verfoeilijk, verfoeisel, gruwel en gruwelijk, dan ontdekken we dat God ons niet in het onduidelijke laat wat betreft, afgoderij, seksuele zonden en zaken als valsheid in handel en wandel. Maar tegelijk ontdekken we dat...

De wereld om ons heen is in duisternis, waarbij angst en stress lijken te overheersen. Toch hebben wij in deze tijd een boodschap van hoop te brengen.
Ja Jezus, het Licht van de wereld heeft Zichzelf gegeven en daarvan mogen wij getuigen zijn.

In deze bijzondere lezing op een bijzondere plaats met een bijzondere onderbreking denken we...