Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. Psalm 46:10

Bijbelse overdenkingen

Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken.

Op wonderlijke wijze ben ik ooit begonnen met het schrijven. Mijn eerste zogenaamde preek was over de bekering van Nicodemus, de geleerde rabbi die in de nacht tot de Heere Jezus kwam. Het kostte mij een waardevolle vriendschap maar leverde mij een bijzondere vreugde tijdens overdenken en schrijven. Al onderzoekend, schrijvend, en getuigend werd ik geleid tot het regelmatig schrijven van Bijbelse overdenkingen. In het begin waren het complete preken, dat wil zeggen overdenkingen rond een Bijbels thema met een formaat van zo'n 12 pagina's. Beseffend dat de hectische tijd met zich meebrengt dat mensen geen tijd nemen voor lange stukken tekst, heb ik er voor gekozen om de overdenkingen kort te houden. De opmerkende lezer zal merken dat er door de jaren heen een verschuiving van steil en accent heeft plaatsgevonden hoewel het onderwerp van overdenken altijd Jezus Christus en Dien gekruisigd is geweest. Hem heb ik lief en ik besef dat een ieder die Hem vindt het leven vindt. 

In de overdenkingen prikkel ik tot nadenken, schroom ik niet gevoelige onderwerpen aan te kaarten, waarbij ik altijd het doel voor ogen houdt dat de zaligheid alleen in Christus Jezus te vinden is en dat alles buiten Hem, van geen blijvende waarde is. 

Onderstaand treft u de overdenkingen die ik geplaatst heb vanaf het jaar 2012

Mocht u vragen hebben over de inhoud, worstelen met persoonlijke vragen rondom het christelijke leven of de behoefte hebben om te reageren, schroom niet om contact op te nemen

Wilco Vos

Recente Meditaties

Normen en waarden, wie heeft er nooit over nagedacht?
Verschillende culturen, verschillende normen en waarden.

Wat is normaal?

Normen en waarden verschuiven door de tijd, wat vroeger normaal was, is ondertussen abnormaal.

In deze lezing denken we na over het oude en het nieuwe normaal waarbij we zoeken naar antwoorden op de...

De gruwel van de moderne slavernij, een lezing die je niet mag missen.

In deze lezing denken we na over een ernstige zaak die vanwege haar duisternis niet graag besproken wordt maar helaas wel in stand wordt gehouden.

Schaamte en schuldgevoelens vanwege het in contact zijn gekomen met deze moderne slavernij, houdt velen in haar machtige greep. ...