Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. Psalm 46:10

Bijbelse overdenkingen

Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken.

Op wonderlijke wijze ben ik ooit begonnen met het schrijven. Mijn eerste zogenaamde preek was over de bekering van Nicodemus, de geleerde rabbi die in de nacht tot de Heere Jezus kwam. Het kostte mij een waardevolle vriendschap maar leverde mij een bijzondere vreugde tijdens overdenken en schrijven. Al onderzoekend, schrijvend, en getuigend werd ik geleid tot het regelmatig schrijven van Bijbelse overdenkingen. In het begin waren het complete preken, dat wil zeggen overdenkingen rond een Bijbels thema met een formaat van zo'n 12 pagina's. Beseffend dat de hectische tijd met zich meebrengt dat mensen geen tijd nemen voor lange stukken tekst, heb ik er voor gekozen om de overdenkingen kort te houden. De opmerkende lezer zal merken dat er door de jaren heen een verschuiving van steil en accent heeft plaatsgevonden hoewel het onderwerp van overdenken altijd Jezus Christus en Dien gekruisigd is geweest. Hem heb ik lief en ik besef dat een ieder die Hem vindt het leven vindt. 

In de overdenkingen prikkel ik tot nadenken, schroom ik niet gevoelige onderwerpen aan te kaarten, waarbij ik altijd het doel voor ogen houdt dat de zaligheid alleen in Christus Jezus te vinden is en dat alles buiten Hem, van geen blijvende waarde is. 

Onderstaand treft u de overdenkingen die ik geplaatst heb vanaf het jaar 2012

Mocht u vragen hebben over de inhoud, worstelen met persoonlijke vragen rondom het christelijke leven of de behoefte hebben om te reageren, schroom niet om contact op te nemen

Wilco Vos

Recente Meditaties

In deze beroerde tijd is het goed om na te denken over de vraag:Wat zou Jezus vandaag doen?
Wanneer we door de Bijbel bladeren en ontdekken hoe Hij Zichzelf heeft bekend gemaakt, dan geeft dat ook licht op de vraag, wat Hij vandaag zou doen.

Zou Hij in opstand komen of zou Hij slaafs gehoorzamen?
De...

Kerstfeest, het feest waar zoveel mensen een warm gevoel bij hebben. Liefde, gezelligheid, sfeer, lekker eten en tijd met elkaar. Als je vraagt wat kerst eigenlijk betekent dan vertellen de meeste mensen dat Jezus op 25 december geboren is. Maar is dat ook echt zo?