Audio getuigenis "De duivel was op mijn nek gesprongen"

12-02-2016 11:46

Naar aanleiding van het geschreven boekje; "De duivel was op mijn nek gesprongen", ben ik gevraagd om te spreken op een Kom Ook ontmoetingsavond.

Op 30 januari 2016 heb ik daar gesproken over de genade van de Heere God die schittert dwars door de duisternis van mijn bestaan.

Steeds opnieuw maakte ik keuzes die ingingen tegen Zijn Woord, toch heeft Hij geen lust gehad in mijn dood, maar mij verlost uit de diepe duisternis waarin ik verstrikt was geraakt.

 

Hieronder treft u de audiobestanden van de avond.

Wat er gezegd is, is gezegd en toch zou ik er het volgende aan willen toevoegen.

Volgens mijn stellige overtuiging en uitspraken die ik doe en gedaan heb ook tijdens deze lezing, moeten wij ons verre houden van de alternatieve geneeswijze die zich begeeft op het vlak van het occulte. Wat ik daarmee boedel kunt u naluisteren of lezen in mijn boekje.

 

Tegelijk bedoel ik natuurlijk niet te zeggen dat iedere therapeut een instrument in de hand van de boze is.

 

Een therapeut die u wijst op een gezond voedingspatroon, de wijsheid van Gods spijswetten (Lev. 11) en u wijst op rust, reinheid en regelmaat terwijl hij of zij zich niet bezighoudt met zaken die tegen Gods Woord ingaan, zal ik niet afraden.

 

Het is niet verkeerd om gebruik te maken van de middelen uit de natuur, die God ons aanreikt.

Voldoende beweging, water, gezond eten en rust is voor ieder aan te bevelen.

 

In het boekje en tijdens de lezing benadruk ik het gevaar en wijs u op het leven in de Heere Jezus Christus. Buiten Hem is er geen vrede, geen leven en geen zaligheid.

 

Vertrouw niet blindelings op mensen; ‘En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt, Jak. 1:5,6.’

 

Lezing 1 verstrikt in de duisternis (voor de pauze)

Lezing 2 versrtikt in de duisternis (na de pauze)