Bijbelse overdenkingen / Straat Evangelisatie.

 

Nieuwsbrief Juli 2014

 

Beste lezers van www.Bijbelseoverdenkingen.nl

September vorig jaar schreven wij de laatste nieuwsbrief met het voornemen u vaker op de hoogte te houden van ons werk, de tijd vliegt....

 

Dankbaarheid vult ons hart als wij terugkijken op de maanden die achter ons liggen. Er is veel gebeurt. We zien hoe de Heere de verschillende gebeurtenissen gebruikt om ons te vormen. Achteraf zien wij dat het juist vaak de pijn, het verdriet en de tegenslagen zijn die de grootste zegeningen uitwerken. In de momenten van beproevingen wordt ons geduld geoefend en leren we geloof te beoefenen.

 

Als gezin weten wij ons afhankelijk van de Heere en bemerken wij iedere keer weer opnieuw hoe groot Hij is, dwars door de onmogelijkheden baant Hij een weg en leert Hij ons stilzwijgend te volgen. Het is ons verlangen om geheel te leven naar Zijn wil en tegelijk bemerken wij dat onze wil zo vaak een andere kant op wil. Wat een wonder om dan te ervaren dat Gods genade zo oneindig groot is.

 

Tien jaar hebben wij met veel plezier in onze eigen gekochte woning gewoond. Het was een tijd waarin wij samen werkten en geld verdienden. In de tijd dat de Heere de overtuiging in mijn hart werkte dat ik moest stoppen met werken om mijzelf in Zijn Wijngaard in te zetten ervaarden wij de woorden van Hachai 1:4-6. 'Is het voor ulieden wel de tijd, dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis woest zijn? Nu dan, alzo zegt de HEERE der heirscharen: Stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel, en gij brengt weinig in; gij eet, maar niet tot verzadiging; gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe; gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming, en wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorgeboorden buidel.' Als gezin merkten wij dat al ons geld door onze vingers glipte. De ene dokters rekening volgde op de andere. De ene financiële tegenslag was nog niet voorbij of er was weer een nieuwe. Gelukkig hadden wij nog steeds genoeg om onze hypotheek te betalen. Maar de Heere werkte krachtig door en riep ons tot het werken in Zijn Wijngaard. Wij hebben alles in Zijn hand gegeven, ook onze zorgen.

 

Het was een moeilijke beslissing om ons huis te koop te zetten, toch dwong de situatie rond onze inkomsten ons om de stap te maken. De bank wil zekerheid en onze zekerheid en vertrouwen op God was voor de bank niet genoeg. Na ruim drie jaar is het huis dan eindelijk verkocht. Gezien de economische crisis hebben wij ons huis met een grote schuld moeten verkopen.

Het viel niet mee om zonder vaste inkomsten, een woning te vinden. De sociale huur wil net als de bank, zekerheden zien. De particuliere markt is over het algemeen veel te duur. De nood liep op, onze gebeden stegen op tot onze God die hoort. 'Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen? Luk. 18:7.' We hebben in onze eigen woonplaats, een paar straten verderop een prachtige huurwoning gevonden. De Heere is goed, ook nu moesten wij leren om stil te zijn en te vertrouwen. Niet te zien op de omstandigheden maar op onze almachtige God, Die gezegd heeft. 'Weest niet bezorgd.'

 

Het is voor mij (Wilco) een uitdaging om mijn agenda op de juiste manier in te vullen. Wekelijks schrijf ik een Bijbelse overdenking. Ieder keer kom ik op een andere manier tot het onderwerp. De ene keer naar aanleiding van een gesprek of gebeurtenis, de andere keer door een onderwerp waar mijn aandacht op gericht wordt tijdens het lezen van de Bijbel. Zo ben ik biddend op zoek naar dat wat de Heere mij aanreikt, biddend mag ik schrijven en biddend wordt de meditatie verspreid. Ik ben mij bewust van de noodzaak van Gods zegen in het schrijven en het lezen. Het is wonderlijk om te zien dat de Heere het eenvoudige wil zegenen.

 

Naast het schrijven van de meditaties vult mijn mailbox zich met persoonlijke vragen, van jonge maar ook oudere mensen die worstelen met het toe eigenen van het geloof tot vragen over verslavingen op allerlei gebied. Het valt op dat veel jonge mensen met vragen rondlopen, er is een honger naar onderwijs en duidelijke kaders.

 

Ook op straat kom ik jongeren tegen met pijn en onopgeloste vragen. Veel jeugd zoekt hun lege hart op te vullen met het plezier van deze wereld, de games, muziek, drank en drugs. Ik ontmoette een jongen, en in het gesprek bleek dat hij grote angst had voor de dood en de hel, ik vroeg hem hoe hij daar mee om ging, zijn antwoord was; “gewoon blowen”.

 

Het is een grote zegen om op straat, midden tussen de jonge mensen te zijn en hen te vertellen over de Bijbelse boodschap. Door middel van plaatjes neem ik hen mee in het gesprek. Beginnend bij Gods wet en onze schuld, laat ik hen stilstaan bij de grote vraag hoe het zal zijn om te sterven en voor God te verschijnen. Daarna spreek ik over de blijde Boodschap van redding en genade in de Heere Jezus Christus. Geen mens is rechtvaardig voor God, allen hebben de dood en de hel verdiend maar allen die hun leven vinden in de Heere Jezus Christus, leven in een verzoende relatie met God, hun Vader. Het is wonderlijk dat jonge mensen nog willen luisteren naar deze ernstige boodschap. Naast de vijandschap en openlijke spot met God en Zijn Woord zijn er diepe gesprekken en wonderlijke ontmoetingen.

 

De Heere heeft mij getroost met de geschiedenis van Filippus en de moorman. Filippus moest zich voegen bij de wagen die God hem wees. Hij hoefde niet iedereen vast te grijpen om de boodschap te vertellen, hij hoefde geen visite kaartje achter te laten of naar een bepaalde kerk te verwijzen. Filippus mocht Jezus Christus en dien gekruisigd prediken. Die Jezus Christus, is ook mijn leven, mijn troost en mijn zekerheid, van Hem wil ik spreken en van niets anders. Zo ga ik thuis eerst in gebed of de Heere mij de moed en de kracht, de vrijmoedigheid en de woorden wil geven. Zo loop ik biddend in het dorp wachtend op hen die ik spreken moet. Wonderlijk is het om zo de leiding van de Heere op te merken. Soms wordt ik gedrongen een bepaald persoon of personen aan te spreken waar ik liever omheen loop, meestal zijn juist dat de mooiste ontmoetingen.

Onlangs sprak ik lange tijd met een grote Afrikaanse man met lange zwarte rasta's. Op zijn oren droeg hij een grote zwarte koptelefoon. Hij had nog nooit van God gehoord, ondanks de koptelefoon was hij één en al oor. Na het gesprek gaf ik hem een hand en liep weer verder. Na een paar meter draaide ik om, haalde een Bijbel uit mijn tas en gaf hem die, ik vergeet nooit zijn dankbare reactie.

 

Een andere keer komt er iemand naar mij toe en begint over kinderkanker en de noodzaak van beter onderzoek. Na zijn verhaal vraag ik hem wat er gebeurt met de kinderen die sterven. Hij begrijpt mijn vraag niet en schiet in de verdediging. Na een poosje vraag ik wat er met hem gebeurt als hij sterft. Hij denkt na en vraagt: “Bedoelt u wat de essentie van het leven is?” Ja zo zou je het kunnen noemen. Ik vertel hem over God Die hem geschapen heeft met het doel Hem te eren. Hij geeft aan dat hij een goed mens is. Als ik hem laat zien wat zonde is, zie ik hoe hij rood kleurt en tot inzicht komt dat zijn hele goede moraal instort. 

Dan legt hij een hand op mijn schouder en zegt: “Weet u meneer, gisteravond zat ik op de rand van mijn bed en bedacht ik bij mijzelf: Ik ben nu al zoveel jaren oud, ik ben niet met God of de Bijbel opgegroeid maar ik moet er toch eens in gaan lezen.” Daarna zegt hij; “maar ik heb geen Bijbel.” Ik vraag aan hem of hij weet wie die gedachte in zijn hart heeft gelegd? Hij weet het niet. Ik open mijn tas en zeg: het is Diezelfde God Die jou nu deze Bijbel geeft. Straks komt Hij terug op deze momenten en vraagt wat jij met Zijn Woord hebt gedaan. Ik zie de ernst en de blijdschap in zijn ogen. Wij nemen afscheid, hij loopt de straat over met de Bijbel in de lucht en roept naar zijn collega: “Kijk eens wat ik heb gekregen, een Bijbel.”

 

Het is voor mij een grote vreugde om mensen uit verschillende kerken te mogen ontmoeten en met hen te spreken over de noodzaak van geloof en bekering en het daarop volgende toegewijde leven aan de Heere.

 

Afgelopen jaar heb ik het eerste jaar van de Filadelfia Bijbelschool gevolgd en komend jaar hoop ik het tweede en laatste jaar te volgen.

 

Martine werkt als vrijwilliger binnen het vluchtelingenwerk. Twee morgens geeft zij Nederlandse les aan verschillende groepen vluchtelingen die in ons land zijn komen wonen. Het is mooi om te zien hoe de Heere ook hier openingen geeft om Zijn Woord te kunnen delen. Het zijn mensen met hele verschillende achtergronden. Van strenge moslims tot christelijke Syriërs en Chinezen. Daarnaast begeleid Martine twee gezinnen één uit Somalië en één uit Afganistan. Onlangs zijn we met een auto vol Somaliërs naar het vliegveld geweest om moeder en dochter van 17 met elkaar te verenigen na 4 lange bange jaren. Het is bijzonder dat wij als overtuigde volgelingen van de Heere Jezus bij deze strenge moslims over de vloer (zonder schoenen) mogen komen, om te helpen in het wegwijs worden in Nederland, gordijnen op te hangen of een gasfornuis aan te sluiten.

We genieten van de zegeningen die de Heere ons geeft, leven als gezin in het blijde vooruitzicht naar de komst van onze Heere Jezus en willen ons leven geven in dienst van Hem die ons kocht met Zijn dierbaar bloed.

 

Dank de Heere voor de vele zegeningen.

En bid voor ons:

 

– Of de Heere vrijmoedigheid, liefde, geduld en de leiding van Zijn Geest wil geven in het uitgaan, het spreken en het schrijven.

– Of de Heere Zijn rijke zegen wil geven op het spreken en het schrijven.

– Of de Heere krachtig wil doorwerken in de harten van hen die het Woord gelovig mochten aannemen.

 

– Om wijsheid in het omgaan met de tijd en het stellen van de juiste prioriteiten.

 

– Of de Heere wil voorzien in financiële middelen om dit werk te kunnen voortzetten.

– Of de Heere wil voorzien in de openstaande schuld van € 34779,- na de verkoop van het huis.

 

Bedankt voor uw steun in uw gebed en de financiële middelen, zonder uw steun kan dit werk geen voortgang hebben.

 

Hartelijke groet en Gods zegen,

Wilco, Martine en Jonathan Vos.

 

Rekening prive,

NL12RABO0307030350 t.n.v. W.Vos Veenendaal

ANBI rekening.

NL11RABO0103419802 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Ede.