God van wonderen - God of wonders

Op deze schitterende documentaire ziet u de wonderen van de natuur.

Christelijke wetenschappers nemen ons mee naar de wonderen van de schepping.

De wetenschappelijke informatie geeft ons een indruk van de Majesteit van onze Schepper.

God was de wetenschap al 6000 jaar voor en Zijn trouw is iedere morgen nieuw.

In mijn meditatie M42 God van wonderen heb ik veel van deze informatie verwerkt.

 

Hoe Groot Zijt Gij

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering

de wereld zie die U hebt voortgebracht.

Het sterrenlicht, het rollen van donder,

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

 

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een Lam,

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen

en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

 

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

 

Als Christus komt met majesteit en luister,

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

 

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!