Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. Psalm 46:10

"Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft..."

Bijbelse overdenkingen komt zonder schaamte uit voor de Blijde Boodschap van redding en genade door het bloed van Jezus Christus, de Zaligmaker van deze wereld. 

De liefde tot God en de  mensen 
om mij heen, hebben geleid tot de inhoud van deze site.

Recente meditaties

'En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik...

'Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak daarin, en bouwde een toren, en verhuurde dien den landlieden, en reisde buiten's lands. Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden, om zijn vruchten te ontvangen. En de...

'Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer! en hij ging niet. Wie van deze...

Recente gespreksonderwerpen

Veertig dagen vasten, sap vasten, media vasten, Daniël vasten, zomaar wat termen die we tegen komen als we ons verdiepen in het onderwerp vasten. Wat is vasten eigenlijk en waar komt het vandaan?

Anton LaVey, oprichter van de satanskerk, schrijver van de satansbijbel en kennis van Walt Disney, heeft eens gezegd: "Mensen hoeven niet meer naar de kerk te gaan; ze krijgen hun moraliteitspraat op televisie." Hij zag Walt Disney als een van de gidsen voor de volgelingen van satan.

Leren sleutelhanger - Not I but Christ

Leren sleutelhanger met tekst: Not I but Christ (Niet ik maar Christus / Galaten 2:20) afmetingen totale lengte 14cm alleen het leer 10x2cm Bruin leren sleutelhanger met bronzen karabijnhaak en schroef. sleutelhanger met christelijke tekst, sleutelhanger met Bijbeltekst, 

9.95 €

Houten dienblad met tekst - Liefde is - 1 Korinthe 13

Houten dienblad 28x38cm met tekst:  Liefde is geduldig en vriendelijk, is niet jaloers en pronkt niet doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbittert verblijd zich niet over de ongerechtigheid maar verheugt zich over de waarheid De liefde bedekt alles, gelooft alles, hoopt alles, verdraagt alles De liefde vergaat nooit.  1 Korinthe 13 tekstbord met Bijbeltekst, dienblad met gegraveerde Bijbeltekst, tekstplankje, 

19.95 €

Wandbord - De vreze des HEEREN is:

Wandbord / Houten plank 30x40cm. ...De Vreze des HEEREN is: een sterk vertrouwen, een bron des levens, het begin van wijsheid en een vermeerdering van dagen.... ...En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten: de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN... De woorden op deze plank zijn terug te vinden in de Bijbel en gaan over de vreze des HEEREN. 

17.95 €

De duivel was op mijn nek gesprongen

In dit boek vertelt de schrijver over zijn reis in de occulte wereld van de alternatieve geneeswijzen. Het aangrijpende verhaal laat ons zien hoe de boze alles in het werk stelde om hem te verblinden en te verstrikken in een wanhopig net van duisternis. Dit boek is een oproep tot bezinning in een tijd van grote verwarring. De stress vanwege de vele zorgen en een overvloed aan ongezond voedsel hebben er voor gezorgd dat de wereld van de geneeswijze een ware industrie is geworden. Hoe moeten wij als christenen staande blijven in deze wereld van verwarring? Als de boze zoveel macht heeft in de wereld van de geneeskunde, waar kunnen wij dan nog wel terecht als wij ziek zijn? Het is ons gebed dat de HEERE dit boek zegent, opdat zij die in de strikken gebonden zijn, bevrijd worden en anderen bewaard blijven voor deze diepe duisternis. Wilco Vos komt uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte en volgde een opleiding in de natuurgeneeskunde. Kijk voor meer informatie op: "De duivel was op mijn nek gesprongen"

7.95 €

Er volgen meer producten

Op dit moment is ons assortiment Cadeauartikelen in ontwikkeling. Bijbeltekstborden, snijplanken met bemoedigende teksten, armbanden met een christelijke boodschap, bemoedigende sleutelhangers met Bijbelverzen of spreuken.... enz. Heeft u een product suggestie of een aanvraag voor een groot aantal artikelen, laat het ons weten en wij kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

0.00 €