Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. Psalm 46:10

"Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft..."

Bijbelse overdenkingen komt zonder schaamte uit voor de Blijde Boodschap van redding en genade door het bloed van Jezus Christus, de Zaligmaker van deze wereld. 

De liefde tot God en de  mensen 
om mij heen, hebben geleid tot de inhoud van deze site.

Recente meditaties

'En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden...

De Heere is waarlijk opgestaan! Hij Die Zijn leven gaf tot in de dood, heeft overwonnen als de grote Triomfator. Geen macht van de hel kon Hem bedwingen, satans kop heeft Hij vermorzeld en met Zijn opstanding heeft Hij de weg geopend tot het Vaderhart voor allen die door het geloof tot Hem komen. De schuld die scheiding maakte tussen...

Wat is geloof

15-05-2020

Waar we ook komen, we vinden geloof. De één gelooft in zichzelf, de ander gelooft in God, weer een ander in Allah, Boeddha, Zeus of Apollo. Maar wat is nu eigenlijk de definitie van geloven? Geloven is je vertrouwen stellen op. Met ander woorden, hij of zij die in zichzelf gelooft, vertrouwt op eigen kracht. Hij die zijn vertrouwen stelt...

Recente gespreksonderwerpen

Veertig dagen vasten, sap vasten, media vasten, Daniël vasten, zomaar wat termen die we tegen komen als we ons verdiepen in het onderwerp vasten. Wat is vasten eigenlijk en waar komt het vandaan?