Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. Psalm 46:10

"Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft..."

 Bijbelse overdenkingen 
&
Family Life on Wheels
werken samen om het Evangelie van de opgestane Heere Jezus Christus te delen met mensen onderweg.

Geloof en hoop in bizarre tijden waar de liefde overwint - Bijbelse overdenkingen
Aan de hand van 1 Petrus 1 denken we na over geloof, hoop en liefde. Geloof in de Almachtige God, de hoop op het eeuwige leven en de liefde die alles overwint. Laat je bemoedigen door het Woord van God

Jezus wierp duivelen uit en sprak over een huis dat met bezemen gekeerd werd. In deze lezing, denken we samen na over deze rijke boodschap. Laat het huis vol zijn!

De geschiedenis van koning Josafat bemoedigd ons om op de HEERE te vertrouwen en Hem te prijzen in elke situatie. Laat je bemoedigen door de geschiedenis uit 2 Kronieken 20

Blog berichten geschreven door Martine

Tevreden

31-08-2021

Te is nooit goed, behalve tevreden:

Gastvrijheid

14-05-2021

Deze keer wil ik jullie meenemen naar een bijzondere cultuur met bijzondere gewoontes.