Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. Psalm 46:10

"Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft..."

 Bijbelse overdenkingen 
&
Family Life on Wheels
werken samen om het Evangelie van de opgestane Heere Jezus Christus te delen met mensen onderweg.

God dienen in een tijd van strijd. Wat heeft de geschiedenis van koning Asa ons vandaag te zeggen? 2 Kronieken 14-16 geeft ons handvatten voor vandaag en morgen.

Om te bedenken

17-09-2021

De Bijbel roept ons op om te bedenken.
In deze lezing bladeren we door de Bijbel en ontdekken wat en hoe we moeten denken.

Het zal toch niet waar zijn...
Wat een ontnuchtering wanneer we erachter komen dat we iets voor waarheid hebben gehouden terwijl het helemaal niet waar blijkt te zijn.

Hoe hebben de Katholieke kerk, de Jezuieten, de vrijmetselaars, Luther en Calvijn, maar ook Nasa en 9/11 ons denken beïnvloed?

Onze natuurlijke reactie is om...

Blog berichten geschreven door Martine

Tevreden

31-08-2021

Te is nooit goed, behalve tevreden:

Gastvrijheid

14-05-2021

Deze keer wil ik jullie meenemen naar een bijzondere cultuur met bijzondere gewoontes.