Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief. 2 Korinthe 9:7

Giften

Uw financiële bijdrage gevraagd?

Met Paulus willen wij zeggen dat wij niemands zilver, goud of kleding begeren en tegelijk is het ons verlangen om onszelf alle dagen van het leven in te kunnen inzetten in de bediening waarin God ons geroepen heeft. Om dagelijks bezig te kunnen zijn met het Woord van God, het te onderzoeken, er over te schrijven, vragen te beantwoorden, gesprekken te voeren met mensen in nood en de blijde boodschap op straat bekend te maken, is het nodig dat er inkomsten zijn voor het dagelijkse leven.

Als gezin vertrouwen wij dankbaar op Vaders zorg en geloven wij dat Hij de juiste mensen zal blijven aanraken om dit werk te steunen. Mocht u ons werk waarderen en dit naast uw gebed, ook financieel willen steunen, dan kunt u uw gift overmaken op onze persoonlijke rekening:

IBAN: NL12RABO0307030350 tnv. W.Vos  (zie update)

* Update: 01-07-2020 

Omdat we als gezin een trekkend bestaan leiden, waarbij wij grotendeels buiten Nederland verblijven, hebben wij ivm de kosten, gekozen voor een internationale rekening.

Bij deze willen wij een ieder hartelijk bedanken voor steun in gebed, meeleven en giften waardoor wij als Evangelisten gezin kunnen rondtrekken om te dienen in verre landen, van waaruit we ook Bijbelse boodschappen met Nederland delen.  

IBAN: DE39100110012628666229

BIC: NTSBDEB1XXX

tnv: Wilco Vos

Het kan zijn dat uw bank een foutmelding geeft omdat de Naam en het IBAN niet gecontroleerd kunnen worden.
Dit kunt u negeren, de verwerking gaat gewoon goed.

Mocht u liever een gift overmaken middels Paypal dan is dat ook mogelijk.

Wilt u gebruik maken van belastingvoordeel en tevens anoniem blijven? 

ANBI Stichting "Werkers in de Wijngaard" geeft u als schenker deze mogelijkheid.

Rekeninggegevens:

NL11RABO0103419802 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Ede. (Wilco Vos)

De schenker van giften op deze rekening blijft voor ons anoniem en over deze giften betalen wij als ontvanger belasting.

Namens Wilco, Martine en Jonathan, hartelijk dank voor uw steun, God zegene u.