Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. Psalm 46:10

Giften

Uw financiƫle bijdrage gevraagd?

Met Paulus wil ik zeggen dat ik niemands zilver, goud of kleding begeer en tegelijk is het mijn verlangen om mijzelf alle dagen van mijn leven in te kunnen inzetten in de bediening waarin God mij geroepen heeft. Om dagelijks bezig te kunnen zijn met het Woord van God, het te onderzoeken, er over te schrijven, vragen te beantwoorden, gesprekken te voeren met mensen in nood en de blijde boodschap op straat bekend te maken, is het nodig dat er inkomsten zijn voor het dagelijkse leven.

Als gezin vertrouwen wij dankbaar op Vaders zorg en geloven dat Hij de juiste mensen zal blijven aanraken om dit werk te steunen. Mocht u ons werk waarderen en dit naast uw gebed, ook financieel willen steunen, dan kunt u uw gift overmaken op onze persoonlijke rekening:

IBAN: NL12RABO0307030350 tnv. W.Vos Veenendaal (zie update)

* Update: 01-07-2020 

Omdat we als gezin een trekkend bestaan leiden, waarbij wij grotendeels buiten Nederland verblijven, hebben wij ivm de kosten, gekozen voor een internationale rekening.

We hopen jullie via deze website, middels overdenkingen en het blog onder "Family life on Wheels" en de YouTube kanalen, op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Bij deze willen wij een ieder hartelijk bedanken voor steun in gebed, meeleven en giften waardoor wij als Evangelisten gezin kunnen rondtrekken om te dienen in verre landen vanwaaruit we ook Bijbelse boodschappen met Nederland kunnen delen.  

IBAN: DE39100110012628666229

BIC: NTSBDEB1XXX

tnv: Wilco Vos

Mocht u liever een gift overmaken middels Paypal dan is dat ook mogelijk.

Het is ook mogelijk om ons te steunen via ons persoonlijke rekeningnummer bij de stichting Werkers in de Wijngaard.

Stichting Werkers in de Wijngaard heeft als doel het scheppen van een infrastructuur (geestelijk, materieel en financieel) voor evangelisten en andere arbeiders in Gods Koninkrijk. Omdat Stichting Werkers in de Wijngaard een ANBI-status heeft zijn uw giften als particulier of bedrijf aftrekbaar.

Rekeninggegevens:

NL11RABO0103419802 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Ede. (Wilco Vos)

De schenker van giften op deze rekening blijft voor ons anoniem en over deze giften betalen wij als ontvanger belasting.

Namens mij en mijn gezin, hartelijk dank voor uw steun, God zegene u.

Wilco Vos