Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Johannes 13:35

In gesprek / studies

In gesprek over allerlei onderwerpen waarbij de Bijbel het hoogste gezag heeft en de deelnemers, ondanks verschillende inzichten, elkaar respecteren en het goede voor elkaar zoeken.

Op de website Bijbelse overdenkingen vindt u korte overdenkingen rondom Bijbelse onderwerpen. Lezers kunnen via mail-contact, vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

In de achterliggende jaren zijn er al veel onderwerpen van gesprek langsgekomen.

Denk aan onderwerpen als, geloof, geloofstoeëigening, uitverkiezing, kinderdoop, geloofsdoop, occultisme, sabbat, zondag, wet en evangelie, Israël, alternatieve geneeswijzen, verslavingen, vasten, enz.

Via "in gesprek", wil ik de mogelijkheid bieden om met elkaar in gesprek te zijn over uiteenlopende onderwerpen. Deze gesprekken kunnen alleen gevoerd worden als we de Bijbel als fundamenteel uitgangspunt nemen. Dat betekent dat we onze meningen zoveel als mogelijk onderbouwen met Bijbelse principes en Bijbelteksten.

De deelnemers aan het gesprek doen dit omdat zij oprecht op zoek zijn naar antwoorden of elkaar willen dienen met antwoorden of getuigenissen. We respecteren elkaars mening en vermijden ten alle tijde het veroordelen of kwetsen van elkaar.

Het lezen van, of deelnemen aan het gesprek, kan gevoelig zijn omdat zaken die voor ons overduidelijk schijnen te zijn, op een heel andere manier benadert worden. Niemand is verplicht om mee te lezen, of een mening te delen. Als we er voor kiezen wel te lezen of deel te nemen dan is het belangrijk onze mening en het gelezene te toetsen aan het Woord van God.

Als Moderator neem ik de verantwoording om berichten te verwijderen, die ingaan tegen bovenstaande principes. 


Gespreksonderwerpen

Veertig dagen vasten, sap vasten, media vasten, Daniël vasten, zomaar wat termen die we tegen komen als we ons verdiepen in het onderwerp vasten. Wat is vasten eigenlijk en waar komt het vandaan?

Anton LaVey, oprichter van de satanskerk, schrijver van de satansbijbel en kennis van Walt Disney, heeft eens gezegd: "Mensen hoeven niet meer naar de kerk te gaan; ze krijgen hun moraliteitspraat op televisie." Hij zag Walt Disney als een van de gidsen voor de volgelingen van satan.

Wat een verdriet, ziekte en pijn zien wij om ons heen. Wie kent de traumatische pijn van hen die misbruikt zijn, van hen die gewelddadig zijn mishandeld of langdurig zijn gepest, vernederd en gekleineerd? Wie kent de pijn van de weduwe, de weduwnaar of de wezen?
Zij die al jaren gebukt gaan onder het kruis van verdriet, ziekte en...


Heeft u een onderwerp dat u graag "in gesprek" zou willen brengen? Laat dan een berichtje achter of stuur mij een mail.

Uw weergave naam is de naam die zichtbaar wordt voor andere deelnemers.
Uw E-mailadres is niet zichtbaar voor andere deelnemers.
Als u op een ander bericht reageert, laat dan weten op wie en wat u reageert.