De generatie na de vaccinatie - Een onomkeerbare waarheid

12-11-2020

Onderstaande tekst is het uitgangspunt of de aantekeningen bij de video: 
"De generatie na de vaccinatie". In de video verwijs ik naar bronnen voor verdere verdieping, de linken naar de bronnen zijn opgenomen in de tekst hieronder.


Als u de video: "Het complot rondom het denken" nog niet heeft gezien, adviseer ik u dat eerst te doen. Het bied een basis voor de materie die we nu behandelen.

Wat vragen vooraf:
- Zal de op handen zijnde inenting ons van onze vrijheden beroven?
- Worden we straks allemaal wandelende computers?
- Is het verantwoord om ons te laten vaccineren?
- Is vaccineren het teken van het Beest uit Openbaring 13?

Van zondeval tot mensverbetering

God schiep de mens naar of in het beeld van God, de mens koos voor satan waarmee wij het beeld verloren hebben.

Door geloof worden wij opnieuw geboren en gaat God Zijn beeld in ons herstellen.

Satan de leugenaar van het begin stelt alles in het werk om dat te voorkomen en wil de mens doen geloven dat zij zelf god zijn.

Genesis 3:5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

De mens is door de zondeval onderworpen aan pijn, verdriet, ziekte en dood.

Terwijl God de mens in Zijn gemeenschap wil hebben waarbij zij als lichtdragers Zijn liefde uitleven en verlangen naar Zijn komst en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zet satan de mens aan tot het creëren van een hemel op aarde.

Genesis 2:17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Hoewel deze waarheid vast staat, stelt de mens, onder leiding van satan, alles in het werk om de mens aan te passen naar eigen inzicht en gaan er zelfs geluiden dat aanpassing van de genen tot onsterfelijkheid kan leiden.

Zie het volgende artikel op een website van de rijksoverheid:

Voor het volledige artikel, klik hier.

De vorige lezing over het complot rond het denken dachten we al na over het aan banden leggen van het kritische denken.

Kritische denkers worden al snel complot denkers genoemd en volgens de media zijn dat voornamelijk domme mensen.

Probeer met gezond verstand de huidige berichtgeving te toetsen door vragen te stellen ook juist bij die vragen die niet gesteld mogen worden.

Er zijn ondertussen heel wat initiatieven opgestart door bezorgde artsen, medici en burgers.

Denk aan de website "open debat" waar de initiatiefnemers een brandbrief verzonden aan de Kamerleden. Zijn al deze 2755 artsen / medisch professionals en 20347 bezorgde burgers, domme mensen? 

Op de pagina "artsen initiatieven" kunnen we zien hoeveel artsen er wereldwijd opkomen tegen de huidige maatregelen in de crisis.

Denk ook aan de Corona onderzoekscommissie die nauwgezet onderzoek doet naar het ware verhaal achter de corona crisis.

Reiner Fuellmich, een bekend advocaat die al vele rechtszaken heeft gevoerd tegen frauduleuze multinationals als de Duitse bank, Volkswagen en anderen, is lid van de onderzoekscommissie en heeft al heel wat artsen, wetenschappers en experts gehoord.

Onomwonden zegt de commissie dat we te maken hebben met een PCR-test pandemie en niet met een corona pandemie. Zonder testen zouden we geen pandemie hebben. Hij legt uit hoe dwaas het testen is met testen die totaal niet werken.

Hij noemt de hele vooropgezette crisis een misdaad tegen de mensheid en zegt het volgende:

"Deze corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden omgedoopt tot een "Corona-schandaal" en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona- fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd."

Mei 2019 was er een vergadering in Duitsland waar besproken werd hoe de crisis zou moeten verlopen. Bij elkaar vergadert waren o.a. Merkel, Jens Spahn van volksgezondheid, Viroloog Drosten, professor Wieler dierenarts en hoofd van het RKI (Duitse RIVM) en Tedros filosoof en hoofd van de WHO samen met de lobyisten van de twee grote gezondheidsfondsen: De Bill en Melinde Gates Foundation en de Welcome Trust. Duitsland moest met haar discipline en gehoorzaamheid het voorbeeld geven aan de rest van de wereld...

12 jaar eerder werd de definitie van een pandemie aangepast. Voor 2009 werd een pandemie uitgeroepen wanneer er wereldwijd vele doden vielen. De nieuwe definitie omschrijft dat een pandemie wordt uitgeroepen wanneer er een wereldwijde besmettelijke ziekte is.

Fuellmich vertelt dat Viroloog Drosten ook tijdens de Mexicaanse griep in 2009 sprak over een dodelijke plaag waar miljoenen slachtoffers zouden vallen, dit is nooit gebeurd. Het ontwikkelde vaccin leidde tot ernstige gezondheidsproblemen.

700 Europese kinderen kregen de ongeneeslijke slaapziekte.

Ontdek hoe de ontwikkelaar van dePCR- test aangeeft dat de test onbetrouwbaar is en zelfs gezonde mensen positief test.

De kans dat een positief resultaat foutief is ligt tussen de 84 en 94% oftewel bijna zeker.

Zonder testen zou er geen sprake zijn van een tweede golf.

De lockdowns werken niet, kijk naar Zweden waar ze zonder lockdowns hetzelfde aantal zieken heeft als in Groot Britannië dat wel lockdowns kent.

Tot zover de video van Fuellmich. Klik hier voor de video.

 Wat de wereldbevolking vanaf begin 2020 meemaakt zal de geschiedenis in gaan als de grootste medisch, economisch, sociaal-psychologisch en politieke misdaad ooit.

Vaccinatie

Deze hele crisis bereid de mensheid voor op het aanvaarden van een nieuw type vaccin.

Hoewel men doet beweren dat vaccinatie voor verschillende ziekten heeft geleid tot een gezondere samenleving is het tegenovergestelde waar.

Het natuurlijke immuunsysteem wordt verzwakt door vaccinatie. Zie ook

Er worden vele schadelijke stoffen verwerkt in de vaccins.
Denk aan aluminium dat schadelijk is voor organen en hersenen.
Er is een relatie tussen aluminium en alzheimer.

Bekijk de volgende pagina's voor meer informatie:

inhoudsstoffen en veiligheid
- aluminium en de ziekte van alzheimer
griepprik zin en onzin
- chronisch ziek door aluminium in vaccins

Naast het drinken van moedermelk, waardoor het immuunsysteem wordt opgebouwd, leveren kinderziektes een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het immuunsysteem en het voorkomen van ziekten op latere leeftijd.

We weten dat het krijgen van mazelen als kind beschermend werkt op volwassen leeftijd

tegen kanker, auto-immuunziekten, talgziekten van de huid, en degeneratieve ziekten van huid en botten.

Onderzoeken naar het inenten / vaccineren tegen kinderziekten met inentingen die naast de schadelijke stoffen ook nog eens dierlijk en / of menselijk DNA bevatten, hebben getoond dat er een directe relatie bestaat tot kanker.

Bekijk de volgende pagina's voor meer informatie: 

- hoe vaccins kinderkanker kunnen veroorzaken
- kinderarts ontmaskert mythes rondom vaccinaties

Bekijk de Engelstalige presentatie van Marcella Piper-Terry waarin zij ingaat op het gebruik van menselijke DNA in vaccinaties en de gevolgen.

Zie ook de PDF bij de presentatie met schokkende feiten:

Marcella vertelt dat in totaal 80 abortussen werden uitgevoerd om het rodehondvaccin te maken.

27 baby's van moeders die besmet waren met rode hond werden geaborteerd (met 16 tot 20 weken), onder de valse voorwendselen dat de baby's zwaar gehandicapt zouden zijn. Slechts eentje daarvan bleek uiteindelijk echt het virus te hebben.

Er worden abortussen uitgevoerd met een 'waterzak' methode, zodat de foetussen levend gehaald kunnen worden... Dood weefsel is tenslotte onbruikbaar.

Bekijk de Nederlands ondertitelde video van Marcella:

Stanley Plotkin de uitvinder van het kweken van vaccins op cellijnen van geaborteerde foetussen, verklaarde onder ede dat hij vaccinatie-experimenten heeft uitgevoerd met weeskinderen, verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen van gedetineerde moeders, en ongeveer een miljoen Afrikaanse kinderen onder koloniale heerschappij. Hij verklaarde ook dat polio-vaccins cellen van apenieren bevatten, rotavirus-vaccins vervuild zijn met varkens virussen, en sommige vaccin menselijke diploïde celresten bevatten afkomstig van het kweekmedium. klik voor meer informatie.

Velen maken de fout door te denken dat de cellijnen gebaseerd zijn op een eenmalige abortus, onderzoek wijst op het tegendeel. Maar stel dat er toch maar één klein mensje moest sterven om een vaccin te maken, is het dan verantwoord in Gods oog?

De griepprik:

Een vaccin als de griepprik, die wordt gepromoot voor mensen met een verhoogd risico op griep bevat naast het zeer schadelijke aluminium bijvoorbeeld ook het giftige Ethyleen glycol, dat wij kennen als antivries koelvloeistof voor in de auto. Ook de kankerverwekkende stof Formaldehyde, dat wij kennen als sterk water waarop we dode dieren en mensen kunnen bewaren. Daarnaast stoffen die kunnen leiden tot onvruchtbaarheid, hersenschade, autisme en alzheimer.

Hoewel de antivaccinatie beweging erg negatief wordt afgeschilderd, zou een grondig onderzoek naar de feiten, iedereen die de Schepper eert en respect heeft voor Zijn schepping, tot dezelfde conclusie moeten doen komen. 

De hele vaccinatiebeweging is een geldmachine dat tot religie is verheven.

Ons wordt voorgehouden dat het levens red.

Maar denk eens na over de 700 kinderen die in 2009 na de Mexicaanse griepprik, de slaapziekte kregen. Klik voor meer info.

Denk ook aan de vrouwen in Africa die in de periode 2014 / 2015 na de vaccinatie tegen Tetanus onvruchtbaar werden. Onderzoek wees uit dat de vaccins HCG bevatte dat leidde tot sterilisatie van de vrouwen.  Klik voor meer info.

Dit gebeurde trouwens ook in Nigeria tijdens de anti-polio vaccinatie.

Desiree Rover heeft met haar presentaties rond de vaccinatie al heel wat mensen wakker geschud.

Bekijk haar presentatie 'Prik mij maar lek'

Kijk ook de drie uur durende presentatie met haar en de ondertussen overleden arts Hans Moolenburgh.

De omstreden vaccinatie die de wereld moet redden.

Juist nu 2020 is het belangrijk om ons opnieuw te bezinnen over het onderwerp Vaccinatie.

Een opmerking vooraf is dat "Het nieuwe corona-virusvaccin wordt ontwikkeld met de clausule dat als er schade optreedt de industrie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade veroorzaakt door zijn product." bron

In de context van de misdaad tegen de mensheid, om de woorden van advocaat Fuellmich te gebruiken, zijn we wereldwijd gewend geraakt aan de term het nieuwe normaal. Afzondering, afstand houden en het gebruik van mondkapjes is alles een voorbereiding op de vaccinatie waar zo velen op wachten.

De meningen zijn verdeeld, informatie is er genoeg maar wie ziet door de bomen het bos nog?

Zal de op handen zijnde inenting ons van onze vrijheden beroven?

Worden we straks allemaal wandelende computers?

Is het verantwoord om ons te laten vaccineren?

Hoewel de media de hele wereld angst aanjaagt en het vaccin als de oplossing aanbiedt, zijn er ook genoeg tegengeluiden, die helaas maar al te snel bestempeld worden tot gewetenloze kritischie of aanhangers van complottheorieën.

Met de eerder genoemde informatie en na het raadplegen van de bronnen moeten we concluderen dat er geen enkele vaccinatie is ontwikkeld om de mens te redden. Wat er wel achter zit mag u zelf onder woorden brengen.

Onderzoek naar de ontwikkelingen rond het vaccin dat heel de wereld moet gaan beschermen, doet al snel uitkomen bij termen als Eugenetica, DNA en RNA.

Dat de ontwikkelingen op DNA niveau ver gevorderd zijn was ons al duidelijk geworden door het artikel op de website van de overheid:

"Met genomica kun je de genen van mensen al bij de conceptie permanent veranderen', legt Brey uit. 'Zo kun je zorgen dat ze geen erfelijke ziektes krijgen, maar ook dat ze blauwe ogen hebben of beïnvloeden hoe intelligent ze zijn. Dat is eugenetica: rasverbetering. Het is heel omstreden en verboden in de meeste landen, maar er is veel discussie over of het verboden moet blijven.'

'Op het gebied van human enhancement worden technologieën ontwikkeld waarmee het karakter of lichaam van mensen kan worden verbeterd', vertelt Brey. In theorie kunnen we in de toekomst mensen zo minder verlegen of agressief maken, langer laten leven, infrarood laten zien, sterker maken, beter laten horen of beter bestand maken tegen hitte of kou."

Onderzoek naar de ontwikkelingen rond CRISPR-Cas maken duidelijk dat de wetenschap al ver gevorderd is met het aanpassen van dierlijke en menselijke genen. Het is een heel ingewikkeld proces wat heel eenvoudig kan worden uitgelegd als een knippen - plakken actie. CRISPR-Cas kan de fout in het gen opsporen. Dan wordt op die plek de streng doorgeknipt en het juiste DNA er in geplakt. Dan is de fout in het gen gerepareerd. Zie bijvoorbeeld de website erfelijkheid.nl

Ook schooltv geeft er op een kinderlijk eenvoudige manier uitleg over.

Zie de animatie video voor een uitleg.

Jaren geleden kon men al het genetisch materiaal van vissen aanpassen waardoor ze lichtgevend werden, de zogenoemde Glowfish.

Denk ook aan de AquaAdvantage zalm die twee keer zo snel groeit, maar ook genetisch aangepaste koeien die geboren worden zonder horens en aangepaste varkens die geen griep meer kunnen krijgen. bron

Om maar niet te spreken over het voedsel dat ons vandaag wordt voorgeschoteld, aardappelen die de aardappelziekte niet kunnen krijgen, bloemkool waar de bloemkoolmot vanaf blijft, druiven zonder pit, appels die niet bruin worden na het doorsnijden, en noem maar op, hoelang zullen we nog de beschikking hebben over voedsel zoals God het geschapen heeft?

Eind 2018 heeft de Chinese onderzoeker He Jiankui middels de CRISP-Cas methode het genetisch materiaal van embryo's aangepast waardoor ze geen HIV kunnen krijger en dat terwijl de zaadcellen afkomstig waren van HIV seropositieve mannen.

Kortom het aanpassen van het DNA is in een ver gevorderd stadium. In 1978 werd de eerste reageerbuisbaby geboren, een ontwikkeling die vandaag heel algemeen geaccepteerd lijkt te zijn.

Hoelang zal het nog duren voordat we inderdaad kunnen kiezen voor een slimme jongen met blond haar, blauwe ogen en een stevige handdruk?

We zagen al dat we de ontwikkelingen rond het aanpassen van het menselijk DNA eugenetica noemen. Het interessante is dat als we onderzoek doen naar deze term en haar geschiedenis we al snel uitkomen bij de Nazi's en Adolf Hitler.

Op de website van de rijksoverheid vinden we een uitgebreid document dat ingaat op de ethiek van eugenetica, er staat:

"Verschuiving richting eugenetica

Eugenetica, of 'rasverbetering' is het idee om de genetische samenstelling van het menselijk ras te verbeteren. Daarbij hoort het beheersen van reproductie: goede eigenschappen worden doorgegeven en slechte eigenschappen juist niet. Een samenleving op basis van eugenetica is voor veel mensen de genoemde moreel abjecte situatie DNA Eugenetica gaat immers in tegen de rechten van de mens: het roept de connotatie op met Nazi-Duitsland en hangt samen met sociaal-culturele en racistische discriminatie. Daarnaast roept het de vraag op wie er mag bepalen wat 'goede' en wat 'slechte' eigenschappen zijn."

Wikipedia zegt: 'Om volgens de nazi-eugenetica een genetisch gezond volk te creëren, werd gebruik gemaakt van een huwelijksverbod tussen Ariërs en niet-Ariërs, gedwongen sterilisatie, euthanasie en later ook het vermoorden van mensen die niet aan het Nationaalsocialistische ideaal voldeden.'

Ondertussen heeft de technische ontwikkeling niet stilgestaan en kunnen mensen met dezelfde ideeën daar handig gebruik van maken: De overbekende Bill Gates en zijn familie hebben bijzondere belangstelling getoond voor eugenetica. Het is mij bekend dat er vóór en tegenstanders zijn van Bill Gates, voorstanders die elk negatief geluid wegwuiven en tegenstanders die zaken overbelichten of buiten de context plaatsen. Maar grondig onderzoek naar de geschiedenis van deze man is op z'n minst verhelderend. klik hier voor wat achtergrond informatie 

Juist nu Bill Gates een grote rol speelt in het tot stand komen van de zo genoemde reddende vaccins, is opmerkzaamheid geboden. De technische ontwikkelingen zijn ver gevorderd en een combinatie van techniek en het aanpassen van DNA is toch echt wat al lange tijd op de agenda staat.

De filosofie van het transhumanisme probeert de door de natuur (God) gestelde grenzen van het menselijk bestaan te doorbreken. Technologie wordt hierbij onder andere ingezet om veroudering tegen te gaan of zelfs het fysieke sterven te overwinnen, ziektes en pijn uit te bannen en bovengemiddelde of zelfs bovenmenselijke kwaliteiten en vaardigheden te vergaren. Door de inzet van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, synthetische biologie, genetische manipulatie en nanotechnologie. Een bekende promotor of ambassadeur van het transhumanisme is Ray Kurzweil. Zijn bekende boek "The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology" vertaald: "De singulariteit is nabij: wanneer mensen de biologie overstijgen" wordt gepromoot door Bill Gates, die hem ook sponsort.

Als het aan deze mensen ligt hoeven we niet meer te sterven maar zal de mens 2.0 samensmelten tot een technische volmaaktheid.

Wat door Gates gesponsorde bedrijven zijn:

Inovio, GSK, Sanofi en Moderna, Pfizer / Biontech, bedrijven die zich ook bezig houden met de ontwikkeling van de vaccins, en de Covid19 vaccins.

Passen de in de maak zijnde vaccins ons DNA aan?

Wat onderzoek naar de ontwikkelingen maken inderdaad duidelijk dat dit gebeurt. Hoewel het nu nog een strijd is wie er het eerst met een vaccin op de markt komt, is het zo goed als zeker dat het een Vaccin op basis van mRNA zal zijn, het zogenoemde Messenger-RNA.

Newsweek omschrijft het als volgt:

"Centraal staat een molecuul dat messenger-RNA of mRNA wordt genoemd. Dat geeft instructies in ons DNA door aan de cellulaire eiwitfabrieken die ze uitvoeren. In het recept van Moderna is het mRNA synthetisch, geprogrammeerd met als doel om onze innerlijke machinerie bepaalde coronavirusachtige eiwitten te laten maken - precies die eiwitten die de ziekteverwekker gebruikt om onze cellen binnen te dringen. Zodra die zelfgemaakte dummy-virusdeeltjes er zijn, dat is tenminste het idee, zal ons lichaam het echte werk leren herkennen en omzeilen."

Het messenger-RNA past inderdaad onze innerlijke machine aan. Het gaat ons lichaam infecteren met een in een laboratorium ontwikkeld technisch vernuft zonder dat men weet wat het op de lange termijn uitwerkt. Het lichaam door de Schepper gemaakt met een DNA dat door ons mensen net zo min ten volle begrepen wordt als de sterrenhemel, wordt aangepast naar inzichten die in het verleden geen garantie hebben geboden van volmaaktheid.

In het vervolg van het artikel lezen we:

"In 1976 reageerden de Amerikanen snel op een nieuwe uitbraak van varkensgriep president Gerald Ford beloofde om 'elke man, vrouw en kind in de Verenigde Staten' te vaccineren. Tegen het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie in. Nadat 45 miljoen mensen waren gevaccineerd, bleek de griep mild te zijn. Erger nog, onderzoekers ontdekten dat een onevenredig groot aantal van de gevaccineerden - ongeveer 450 in totaal - het Guillain-Barré-syndroom hadden ontwikkeld, een zeldzame aandoening waarbij het immuunsysteem van het lichaam de zenuwen aanvalt, wat leidt tot verlamming. Minstens 30 mensen stierven. Na ontdekking van het risico werd het programma eind 1976 beëindigd. "

"En we moeten niet eens zo ver teruggaan. In 2017 werd een spoedcampagne - onderschreven door de WHO - om bijna 1 miljoen kinderen te vaccineren voor door muggen overgedragen knokkelkoorts (dengue) in de Filippijnen om veiligheidsredenen stopgezet. Meer dan 800.000 Filippijnse kinderen hadden toen al een vaccin gekregen waarvan gezondheidsfunctionarissen nu zeggen dat ze hun risico op een ernstige en soms dodelijke aandoening verhoogden. Naar schatting stierven 600 kinderen als gevolg van het vaccin, genaamd Dengvaxia."

Wat mij betreft even genoeg informatie rond de vaccinatie.

Laten we goed doordrongen zijn van het feit dat wanneer we ons laten vaccineren met de nieuwe vaccinatietechniek, we als proefkonijn dienen voor een technische aanpassing van de mensheid die wordt verafgood door de aanhangers van het Trans Humanisme waar mens en techniek samensmelt tot voorbij de grenzen die de natuur heeft gesteld.

Kritisch onderzoek laat zien dat er geen enkel bewijs van slagen is en er geen lange termijn onderzoeken zijn.

Een artikel in Trouw zegt: "Aan de mRNA-techniek zitten haken en ogen. Zo werkt het (nog) niet in het lichaam van ouderen, juist de doelgroep die beschermd moet worden tegen het coronavirus. Het grootschalig vaccineren van de jongere bevolking kan wel groepsbescherming geven voor ouderen, maar de vraag is of dat de juiste weg is. De kans voor jongeren om aan het virus te overlijden is erg klein, terwijl er altijd een risico is op letsel door een vaccinatie."

Het doel van dit artikel is een aanzet tot zelfonderzoek.

De grootste fout die wij kunnen maken is blindelings vertrouwen op de wetenschap, die naast het uitgangspunt dat de mens niet is geschapen maar volgens hen net als alle zoogdieren is geëvolueerd, ook geen enkel bezwaar heeft tegen het aborteren van baby's en het doden van zieken en of ouderen. De wetenschap heeft ontdekt dat de mens niet perfect is maar streeft met haar inzichten naar perfectie en onsterfelijkheid.

Wat mij betreft is iedere vaccinatie een station te ver. Waarom? Omdat zoals Jezus het zei: alleen de zieken een medicijnmeester nodig hebben en niet gezonde mensen. Vaccineren is gezonde mensen ziek maken in de hoop bescherming te bieden voor de toekomst, de geschiedenis heeft laten zien dat het tegenovergestelde helaas vaak waar is.

Het vaccineren door middel van mRNA waarbij het DNA wordt aangepast is onomkeerbaar. Dat terwijl we het DNA zouden kunnen omschrijven als de code die God ieder individu heeft gegeven. Mogen wij dat eigenhandig aanpassen?

Wij hebben de keuze, Openbaring 13 leert ons dat we kiezen voor het merkteken van het beest, hoewel ik niet zeg dat de mRNA vaccinatie het teken van het beest is, maakt het er zeker deel van uit en vrees ik het ergste voor hen die kiezen voor deze aanpassing van hun genen.

Ik ben blij dit met u te mogen delen, waarom? Omdat de Bijbel aantoont dat het ontbreken van kennis desastreus is. Lees Hosea 4

Onderzoekt de dingen, beproef de dingen en kies voor het goede, wat het ook mag kosten.

Waar is ons vertrouwen op God? Hij heeft gezegd in Exodus 15:26

" Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!"

Zoek de HEERE, dient Hem met geest, ziel en lichaam en laat de tempel niet verwoest worden door menselijke aanpassingen. Onderzoek Zijn Woord, richt je leven daarnaar in en vertrouw op Hem met heel je hart, Hij is de HEERE uw Heelmeester!

Wilco Vos Veenendaal 11-11-2020