De God van het Nieuwe Testament

04-02-2022

Is de God van het Oude Testament verandert sinds we het Nieuwe Testament hebben?
Al bladerend door de Bijbel ontdekken we het antwoord.

Hebreeën 10 en 12, 1 Korinthe 10 en Handelingen 4 en 5 geven ons een beeld dat ons aan het nadenken zet.

Van harte Gods zegen