Een besmettelijke leugen

26-08-2021

De hele wereld is in de greep van een virus!
Zo ook in 1983, toen men ontdekte dat AIDS veroorzaakt werd door HIV.
Wereldwijd waren er mensen die zwaar leden onder lichamelijk lijden dat vaak eindigde in de dood.
Met de ontdekking van het zogenoemde HIV-virus kon men nu zieke mensen testen en een diagnose AIDS toekennen, ook mensen die géén klachten hadden.
Wat een vooruitgang....

De media stonden bol, wereldwijd werden er campagnes gevoerd om deze verschrikkelijke besmettelijke ziekte te beteugelen.
Mensen moesten zich bewust worden van de grote gevaren en de besmettelijkheid.
Medicijnen werden in het leven geroepen om duizenden te helpen....

Met of zonder klachten werden mensen positief getest op HIV en onder druk van de verspreide informatie, namen velen de toevlucht tot medicijnen als AZT in de hoop te zullen overleven.

De epidemie was het grootst in Afrika, delen van Amerika en India.
Seks zou de grote boosdoener zijn.
Homoseksuelen werden samen met Afrikanen in één en hetzelfde hokje geplaatste met nog zoveel anderen.

Wat een smet rustte er op hen die met dit levensgevaarlijke virus rondliepen.
Viespeuken, waar je maar beter bij uit de buurt kunt blijven.

Ik hoop met deze lezing en het verwijzen naar externe bronnen een betere kijk te geven op deze geschiedenis die tot op vandaag een sterke invloed uitoefent op het dagelijkse leven.

Louis Pasteur

We beginnen ons verhaal bij de wereldberoemde Louis Pasteur 1822-1895.
In 1859 ontdekte hij dat gesteriliseerde bouillon in een met een luchtfilter afgesloten stolp niet schimmelde, terwijl een open stolp de bouillon in een bacterie soep veranderde. Hij concludeerde dat levende bacteriën door de lucht vlogen en de oorzaak waren van ziek worden.[1]

Op zijn sterfbed bekende hij: "dat de kiem niets is maar de omgeving alles".
Met andere woorden, microben kunnen in verband worden gebracht met ziekten, maar ze veroorzaken ze niet. De invloed van de omgeving heeft invloed op de gezondheid. Ondanks dit getuigenis is de algemene mening dat ziekten door de lucht vliegen en mensen besmetten. 

Opmerkelijk is het feit dat er naast onze Westerse benadering van gezondheid er vele anderen zijn, denk aan de naar schatting 3000 jaar oude Chinese geneeskunde, of de Indiase ayurveda. Zij kennen het idee van besmetting via de lucht niet.

Melaatsheid in de Bijbel

Wanneer we nadenken over melaatsheid in de Bijbelse tijd, dan zullen velen van ons denken dat melaatsheid een erg besmettelijke ziekte was en dat deze besmettelijkheid de reden was voor het afgezonderde leven.

De werkelijkheid is dat de Bijbel niets zegt over besmettelijkheid. Een goed bestuderen van de verschillende voorvallen laat zien dat er geen sprake was van besmettelijkheid, zoals ons dat vandaag wordt voorgehouden.

De mensen van die tijd hebben een heel andere conclusie getrokken. Melaatsheid was het ingrijpen van God. Denk aan de geschiedenis van Mirjam de zus van Mozes. Ze sprak kwaad over Mozes en melaatsheid was het gevolg. (Lees Numeri 12:10)

Juist op grond van deze gebeurtenis zag men melaatsheid als een direct ingrijpen van God bij het kwaadspreken. Kwaadspreken heeft vergaande gevolgen en dat werd op deze wijze zichtbaar en als het ware uitgebannen.

Bijbels 'onrein' zijn, betekent niet 'besmettelijk' zijn. Een vrouw in haar maandelijkse periode is ook niet besmettelijk maar wordt wel als onrein gezien.

Wanneer een huis melaats was, dan moest de priester komen om het huis te inspecteren en onrein of rein te verklaren. De opdracht was om de spullen er vooraf uit te halen, zodat zij niet ook onrein verklaart zouden worden. Wanneer er sprake zou zijn van besmettelijkheid, dan zou dit het domste zijn wat je kunt doen. (Leviticus 14:36)[2]

De geschiedschrijvers geven aan dat Mensen met een melaatse zweer niet werden onderzocht op feestdagen, op de sabbat of tijdens de sjeva berachot, de feestelijke week na een bruiloft. Juist op deze momenten kwamen grote menigten mensen bijeen in Jeruzalem en zou een besmettelijke ziekte vrij spel hebben. Toch werd er niemand zelfs maar onderzocht op deze dagen of tijdens deze sociale gebeurtenissen.

Maar denk ook aan de geschiedenissen uit het Nieuwe Testament, in Mattheüs 8 lezen we bijvoorbeeld dat, wanneer Jezus van de berg komt er een melaatse naar Hem toekomt. Er waren daar veel mensen om Jezus heen. Jezus stuurt deze man niet weg als een bron van besmettingen maar geeft gehoor aan zijn roep: "Heere! Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen." Jezus raakt de zieke aan en zegt: "Ik wil, word gereinigd!" Op hetzelfde moment werd de man van zijn melaatsheid gereinigd.

De Spaanse griep

De Spaanse griep van 1918 heeft een gruwelijke geschiedenis geschreven. Miljoenen mensen stierven er wereldwijd.

Milton Rosenau nam 100 gezonde vrijwilligers van de marine en beproefde of er van besmetting sprake was. Er werden personen blootgesteld aan hoestende zieken, ook werd er snot en zelfs bloed van zieken in de proefpersonen ingespoten tijdens het zogenoemde Rosenau-experiment, 1918-1919.

Op vele andere manieren probeerde men de besmettelijkheid aan te tonen, maar Rosenau sprak het volgende: "We gingen de uitbraak binnen met het idee dat we de oorzaak van de ziekte kenden, en we waren er vrij zeker van dat we wisten hoe het van persoon op persoon werd overgedragen. Misschien, als we iets hebben geleerd, is het dat we niet helemaal zeker weten wat we over de ziekte weten."[3]

Polio

Hoewel polio een lange geschiedenis kent, willen we in deze context kijken naar de wat meer recentere uitbraak.

Onder de op de Filipijnen gestationeerde Amerikaanse militairen waren veel gevallen van Polio. Deze tot op vandaag bekendstaande verlammende, maar ook zeer besmettelijke ziekte kwam niet voor onder de Filipijnen die in de nabijheid van de Amerikanen leefden.

Zij noemde het daarom ook de 'ziekte van de blanken'. Onderzoeker Albert Sabin constateerde dat dit ook in China en Japan zo was. Wel de Amerikanen maar niet de bevolking kreeg Polio. Wat bleek? De militairen werden ontluisd met DDT.

Na de oorlog werd DDT breed ingezet als landbouwgif maar ook als huis-, tuin- en keukenmiddel tegen insecten. Van de appelboom tot het broodtrommeltje, DDT moest de boel ontsmetten. De voedselvoorziening, de dieren en de mensen werden op grote schaal vergiftigd. De verlammingsverschijnselen vanwege deze vergiftiging werden Polio genoemd. Met de afname van DDT nam ook de Polio af. [4],[5],[6],[7]

Vergiftige omgeving

Wanneer we deze zaken overdenken en de bronnen onderzoeken komen we met de stervende Louis Pasteur tot de ontdekking dat er geen sprake is van besmetting maar van omgevingsvervuiling.

Nadat men het zeer giftige Arsenicum ontdekte, bedacht William Morris in de jaren 1800 op basis van deze stof behang met prachtige groen, blauw en gele kleuren. De gevolgen waren desastreus. Vele kinderen maar ook ouderen werden ziek en/of stierven. Deze geschiedenis ging niet voorbij aan Koningin Victroria in Buckingham Palace. Nee, geen difterie of andere besmettelijke ziekten beroofden vaders en moeders van hun kinderen maar een gifstof.[8],[9]

Gifstoffen in de lucht, in en op de landbouwgrond, in het voedsel, het drinkwater en in de meeste huis tuin en keuken voorwerpen. Gif, het is overal, ons lichaam moet het verwerken, gelukkig gaat dat vaak goed maar ook heel vaak niet...

AIDS

We begonnen dit artikel met de ziekte HIV / AIDS die wereldwijd bekend is geworden. Het woord alleen al doet de rillingen over menig rug lopen. Het staat bekend als één van de gevreesde besmettelijke ziekten.

Maar, nu we iets beter begrijpen dat ziekten niet ontstaan door besmettingen maar door o.a omgevingsvervuilingen. Is het goed om iets beter naar de AIDS-geschiedenis te kijken.

Vele onverklaarbare gezondheidsaandoeningen werden geschaard onder het kopje AIDS. Het kwam voornamelijk voor in Afrika, India en in delen van Amerika. In Afrika heerst op vele plaatsen grote armoede. Deze armoede gaat meestal gepaard met een slechte hygiëne en heeft mede door ondervoeding geleid tot een niet goed functionerend immuunsysteem.

Het verzwakte lichaam, niet sterk genoeg om gifstoffen af te breken, is niet bestand tegen stress, angst en/of bezorgdheid, waardoor ziekten het lichaam kapot maken.

Wanneer deze ziekte dan gediagnosticeerd en in een categorie geplaatst wordt, dan wordt daar meestal de sticker AIDS op geplakt.

Maar in Amerika dan?
Onderzoek naar bijvoorbeeld de leefstijl van de homoseksuele mannen in de jaren 80/ 90 maakte duidelijk dat zij hun immuunsysteem verwoestten doormidden van de drug die zij gebruikten, vaak was dit de drug Poppers.

De ziekten die zich in hun lichaam ontwikkelden (wederom een defect immuunsysteem) kregen nu een plakker; AIDS.

Luc Montagnier, won in 1983 de Nobelprijs vanwege het ontdekken van het HIV-virus. Dit virus zou de oorzaak zijn van AIDS. Helaas is de waarheid heel anders. Er is tot op heden nog nooit een virus geïsoleerd met het bewijs de oorzaak van een ziekte te zijn. Deze waarheid is schokkend, omdat daarmee de hele hedendaagse wetenschap rond ziekte en besmetting op losse schroeven komt te staan.

Desondanks kon men vanaf 1983 aan de hand van testen op de aanwezigheid van HIV mensen categoriseren. Wanneer men aandoeningen had of heeft die kunnen vallen onder het kopje AIDS en men wordt positief getest op HIV, dan heeft men vanaf dat moment AIDS.

Gezonde mensen die positief getest zijn op HIV, zijn ineens in levensgevaar en moeten leven met angst voor de dood, angst om anderen te besmetten en een zware smet ligt op hun leven.

Vele onderzoekers hebben proberen aan te tonen dat het hele virus verhaal een leugen is.[10],[11],[12],[13],[14]   Eén van hen was Dr. Robert Willner, hij injecteerde zichzelf met een HIV besmette naald met de volgende woorden: 'Ik doe dit om een einde te maken aan de grootste moorddadige fraude in de medische geschiedenis. Door mezelf te injecteren met HIV-positief bloed, bewijs ik het punt zoals Dr. Walter Reed deed om de waarheid over Gele koorts te bewijzen. Op deze manier hoop ik de waarheid over HIV aan het licht te brengen in het belang van de hele mensheid.'[15],[16]

Maar de test zegt het toch

Hoe is het mogelijk dat er positief getest wordt, terwijl wij ontdekten dat HIV niet bestaat? Doormiddel van weefsel/bloed te testen op de aanwezigheid van een van te voren bepaald gen materiaal/ exosomen, constateert men of er al dan niet sprake is van HIV. Maar, aangezien er nooit een specifiek HIV-deeltje is aangewezen, zoekt men op iets dat willekeurig voorkomt. Daarbij is de anamnese, dat wat de te testen persoon aan informatie geeft, van belang bij het beoordelen van de test. Om het ingewikkelder te maken: Een persoon kan in Afrika positief getest worden. Men krijgt dan dus te horen dat men levensgevaarlijk ziek is en ook nog eens een bron van besmetting. Terwijl dezelfde persoon in Amerika negatief getest kan worden, en zo maar door. Er zijn meerdere getuigenissen van mensen die veel verschillende uitslagen hebben ontvangen. Om dit beter te begrijpen is het belangrijk om te snappen wat er in het lichaam gebeurt.

Virus / Exosomen

Het lichaam is dag en nacht bezig zich te reinigen en gezond te houden. Tijdens dit proces worden er kleine proteïne bolletjes afgescheiden die o.a de schadelijke stoffen afvoeren uit het lichaam. Deze kleine proteïnen bolletjes zijn ten onrechte aangezien voor levensgevaarlijke virussen. Eenvoudig gezegd zouden we het snot kunnen noemen. Op het moment dat men verkouden is, scheidt men snot af, het lichaam reinigt zichzelf. Wanneer men dit proces gaat stoppen door bijvoorbeeld medicatiegebruik, verstoort men het reinigen van het lichaam. Wanneer men nu gaat testen op de aanwezigheid van een bepaald genetisch materiaal dan zou men theoretisch iedere persoon positief kunnen testen afhankelijk van de ingestelde test cycli. Hoe lager, hoe minder kans, hoe hoger hoe meer kans.[17],[18]

Nu duidelijk is dat de aanwezigheid van dit, door ons genoemde snot, niet wijst op een gevaarlijk overdraagbaar virus maar op een door het lichaam zelf gecreëerde samenstelling van stoffen die moeten worden afgevoerd, moet ook duidelijk zijn dat we dit proces niet moeten stoppen. De afscheiding van deze stoffen, soms gepaard gaand met ziektesymptomen en extra lichaamsuit- of afscheidingen, koorts en/of infecties, moeten we niet onderdrukken want dan, dwingen we het lichaam tot maatregelen, zoals huiduitslag, een ontsteking van een vitaal orgaan of zelfs tumoren.

Helaas is dat nu juist wel wat men veelal doet met behulp van medicatie; het onderdrukken of stopzetten van het reinigssysteem van het lichaam.

Vaccin/ medicatie

De hele geschiedenis van de Spaanse griep, Polio, AIDS en vele andere ziekten hebben geleid tot vele soorten vaccins en medicatie. Nee, niet de vaccins brachten de Spaanse griep, Polio, kinderziekten of wat dan ook tot stilstand maar de verandering van omgevingsfactoren en of het zelfreinigende vermogen van het lichaam dat afrekende met de gevolgen van de blootstelling aan giftige stoffen, stralingen, stress en angst.

Als voorbeeld noemen we AZT dat HIV en Aidspatiënten zou moeten genezen. Vele, vele doden zijn gevallen, gezonde mensen met alleen een positieve test werden ernstig ziek en stierven.

De verschillende vaccins en medicijnen die tot op heden zijn ingezet tegen vijanden die in wezen geen vijanden zijn, hebben ontzettend veel leed veroorzaakt, ernstige verminkingen, verlammingen en uiteindelijk de dood van gezonde mensen.

Bij de wijze waarop er in de wereld is omgesprongen met "virussen" (Polio, HIV, hepatitis, BSE, SARS, Ebola, Zika, vogelgriep, varkensgriep, Mazelen, Covid-19) blijken telkens dezelfde handelswijzen te zijn gevolgd: een aansturen op een wereldwijde pandemie vanuit de media en de politiek, een ontbreken van de juiste wetenschappelijke onderbouwing, een totaal voorbijgaan aan de werkelijke oorzaken van ziekte, een desinformatie op het gebied van immuniteitsversterking, een gesjoemel met besmettingscijfers, een sterke propaganda van paniek, angst en smetvrees, en de presentatie van een nieuw wereldwijd vaccin.[19]

Aanvullende info

Het laatste woord is niet gezegd over deze andere kijk op gezondheid en de ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden. Een arts die veel heeft nagedacht, onderzocht en gesproken/ geschreven over dit onderwerp is MD Thomas Cowan. In een interview verwoordt hij zijn ervaringen en visie.[20]  Dr. Christl Meyer geeft in een kort interview haar visie op de HIV Genocide.[21] Namen van andere onderzoekers zijn. Sally Fallon, Andrew Kaufman, Torsten Englebrecht, Stephan Lanka en Arthur Firstenberg.

Een documentaire die je niet missen mag

In de documentaire: "House of Numbers: Anatomy of an Epidemic" neemt Brent Leung ons mee op onderzoek naar het ware verhaal achter AIDS en HIV. Deze video onthult een schokkende werkelijkheid. Wanneer je deze video gekeken hebt, zul je met totaal andere ogen naar de wereld en de mensen om je heen kijken en zul je ontdekken dat de geschiedenis zich herhaalt.[22]

Samenvatting

Met het delen van deze informatie wil ik je aanzetten tot een ontdekkingsreis waarbij we samen beseffen maar een heel klein stukje van het geheel te kunnen overzien. Met het delen van de vele bronnen wordt een schat aan informatie geopend die vaak niet eenvoudig op internet te vinden is. Met het delen van dat wat anderen zeggen, maak ik je bekend met artsen, onderzoekers en hun visie die je misschien nog niet kende maar daarmee onderschrijf ik niet automatisch hun persoonlijke levensopvattingen of visies.

Concluderend kunnen we zeggen dat, microben in verband kunnen worden gebracht met ziekten, maar ze veroorzaken ze niet; de oorzaak is altijd iets dat de natuurlijke orde van de natuur heeft verstoord, zoals tekorten aan voedingsstoffen, gifstoffen, slechte lucht, vervuild water, elektromagnetische straling of zelfs de emoties van angst en wanhoop.

Als voorbeeld hoorde ik een arts zeggen: Wanneer je een koe ongezonde dingen laat eten en de melk van die koe heeft iemand ziek gemaakt. Dan wordt na onderzoek geconstateerd dat zowel in de melk als in de persoon Listeria is te vinden. De conclusie van Louis Pasteur, zou voor zijn sterfbed zijn, de listeria is de boosdoener. In werkelijkheid is de listeria de opruimer van de schadelijke stof.

Wanneer we steeds als we een brand zien, brandweermannen ontdekken. Zeggen we toch ook niet, de brandweermannen zijn de oorzaak van de brand. Nee integendeel, zij komen de brand juist verhelpen.

Na het lezen van deze studie is het duidelijk dat er met virussen dezelfde fout is gemaakt als die is gemaakt met cholesterol en verzadigd vet: een stof die essentieel is voor het leven, de werking van de hersenen, de schuld geven van het veroorzaken van ziekten.

Nog maar twintig jaar geleden 'wist' de medische wereld dat bacteriën dodelijk waren - nu erkennen we dat bacteriën essentieel zijn voor de gezondheid.

Hoelang duurt het voordat er wordt erkent dat zogenaamde "virussen", de stoffen in ons lichaam die ziektes opruimen, juist onze vrienden zijn?

Wanneer we dus horen spreken over virussen, dat in het Latijn trouwens, slijmerige giftige vloeistof betekent, denken we niet aan iets dat door de lucht vliegt en ons kan ziek maken, maar aan iets dat door het lichaam is aangemaakt om het lichaam te herstellen van schadelijke invloeden van buitenaf.

Wist je trouwens dat scheurbuik gezien werd als een zeer besmettelijke ziekte? Aan boord van een schip stierven de mannen één voor één. Toch bleek het geen virus te zijn maar een tekort aan vitaminen C. De sinaasappel bleek de oplossing tegen deze "besmettelijkheid".

Hoe nu verder?

Wanneer we deze informatie tot ons laten doordringen, dan beseffen we dat de wetenschap en mogelijkerwijs ook wij persoonlijk, op een totaal verkeerde manier hebben gekeken naar onszelf, elkaar en gezondheid. Hoeveel mensen hebben er met een boogje om een Poliopatiënt heen gelopen? Hoeveel mensen hebben hun neus opgehaald voor de AIDSpatiënt of de HIV positieve persoon in onze omgeving? Laten we onszelf beraden en goed maken wat we misschien kapot gemaakt hebben. Maar ook, hoe gaan we verder? Als er echt niets besmettelijks door de lucht vliegt, waarom dan je gezicht nog langer bedekken met doekjes die wel schadelijk zijn voor je gezondheid vanwege de bacteriën en de schadelijke stoffen in het materiaal die vochtig worden door de adem en vervolgens een weg naar binnen vinden? Zijn we niet lang genoeg voor de gek gehouden, onderdrukt en op een dwaalspoor gezet, vanwege de grote winstbelangen van bepaalde mensen? Wanneer we diepgravend onderzoek doen naar de vaccin-geschiedenis, zouden we ons dan niet achter de oren moeten krabben bij het zien van de ontwikkelingen waar we vandaag middenin zitten?

Hoeveel doden moeten er nog vallen?

Mogelijkerwijs komen er duizenden vragen bij je op. Wat is dan het werkelijke verhaal achter de griepgolf die we de Spaanse griep noemen? Hoe komt het dat als er geen virussen door de lucht vliegen er toch meerdere mensen in een gezin, klas of kerk ziek worden?

Ik hoop dat je de antwoorden op deze vragen zelf zult gaan ontdekken. Bedenk dat als je meerdere vrouwen langere tijd bij elkaar zet, ze allemaal op dezelfde tijd in hun maandelijkse periode zijn. Misschien heb je het wel eens ervaren, twee prikkende ogen in je rug, je keek om en er staarde iemand naar je. Heb je gehoord van verstoringen in de natuur, zoals die postduiven die hun bestemming niet meer vinden konden? Kortom er is een wereld van elektrische signalen die wij niet kennen, deze wereld wordt voortdurend verstoord door de technische ontwikkelingen. Denk aan radar, telegraaf, stroom en telecommunicatie- zendmasten. Dit is één van de sleutels in het verstaan van heel veel ziekte uitbraken. Denk in dit verband eens na over de eerste 5G stad van de wereld: Wuhan, was dit niet het centrum van de uitbraak van Covid-19? Het lichaam moet zich aanpassen aan de veranderde omgevingsfactoren. Gelukkig hij en zij die een goede gezondheid hebben en een sterk immuunsysteem. Arme mensen die last hebben van onderliggend lijden, angst, stress en andere factoren, hun lichaam kon de verandering niet aan...

Maar, zeg je mogelijk, die sterke gespierde man, stierf zomaar in de kracht van zijn leven. Een sterk gespierd lichaam zegt niets over een gezonde conditie van hart en bloedvaten, witte en rode bloedlichaampjes, organen en weefsels, het immuunsysteem of de hormoonhuishouding. Een sterke gespierde man, kan vanbinnen heel verdrietig, eenzaam, boos of vol stress zitten en dat is desastreus.

Rust, reinheid en regelmaat, goede voeding, beweging en drinkwater dat samen met een gezonde wijze van denken is van levensbelang. Reken af met angst, bezorgdheid en stress.

Laat je lichaam genieten van de gezonde bouwstoffen waar je het mee voedt. Een appel, knapperige wortel, wat noten en een gras gevoerd stuk vlees is gezonder als een dienblad vol fastfood. Maar denk natuurlijk aan de verdrietige DDT-geschiedenis, is je appel en je stuk vlees vrij van gif en genetische aanpassingen denk daarbij aan de druif zonder pit?

In een tijd waar de wereld gevoed wordt met angst, is het goed om steeds opnieuw een pas op de plaats te maken. Stil te worden en na te denken over waar je staat. Wat is het doel van jouw leven? Hoe is jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid? Besef dat God de mens schiep en nadat Hij ons schiep sprak dat het zeer goed was. Nee, wij mensen mogen en moeten onszelf en anderen niet vergiftigen. Het is goed om eens echt stil te staan bij Zijn grootheid, goedheid en genade. Maar ook eerlijk stil te staan bij de gifstoffen, antibiotica, medicijnen en vaccins. Wie we ook zijn, sterk, zwak, gezond of ziek, bij Hem Die de melaatse genas en rein sprak is ook vandaag genezing, reiniging, troost en leven te vinden. Jezus leeft.

Deze studie zou niet compleet zijn als ik niet zou wijzen op God Die aarde en hemel schiep en ook vandaag met ons mensen in relatie wil zijn.

Wanneer we de wetenschappelijke ontwikkelingen eerlijk bekijken dan moeten we concluderen dat de mens, ook jij en ik, zelf God wil zijn. Wij willen het maken, wij willen bepalen wat goed en kwaad is. Dat is de reden van de grote puinhoop waarin wij vandaag terecht zijn gekomen.

Maar God zij dank! Er is hoop. God zond Jezus als het grootste geschenk vanuit de hemel om ons te verlossen, te bevrijden, te wassen en te reinigen zodat wij hersteld zouden worden in gemeenschap met God onze Vader.

Er is Hoop, want ieder mens die vandaag tot God komt, in het geloof dat Jezus Christus, de Weg terug tot God is, vindt bij Hem het leven, het eeuwige leven. Wij moeten breken met alles wat niet is naar Zijn wil, wij mogen tegen God vertellen wat wij allemaal fout hebben gedaan en geloven dat als wij dat vertellen en Hem willen liefhebben en volgen met heel ons hart, ons lichaam en al onze kracht, Hij ons al onze zonden vergeeft en aanneemt als Zijn kinderen.

Want: Johannes 3:16 zegt: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.'

Alle artsen, dokters en wetenschappers ten spijt, God is de beste HEELMEESTER.

'Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!' Exodus 15:26

Wilco Vos 25-08-2020


Bronnen:

[1] https://www.quest.nl/mens/voeding/a25571503/louis-pasteur-ontdekker-ziekteverwekkende-bacterien/
[2] https://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=850
[3] https://www.gjenvick.com/Influenza/TheRosenauExperiment-1918-1919.html
[4] https://rodneydodson000.medium.com/what-you-didnt-know-about-polio-26d20cba98e5
[5] https://vactruth.com/2018/02/02/ddt-and-polio-fallout/
[6] https://onecellonelightradio.files.wordpress.com/2017/02/everything-about-polio-is-wrong-ddt-good-for-me.pdf
[7] https://realnewsaustralia.com/2019/02/27/the-real-history-of-polio-20-things-you-didnt-know/
[8] https://klaponline.wordpress.com/2018/04/24/moord-door-behangpapier/
[9]https://www.quest.nl/maatschappij/geschiedenis/a32311388/koningin-victoria-behang-arsenicum-dood/
[10] https://www.newscastmedia.com/aids-hoax.html
[11] https://gilad.online/writings/2020/4/18/everything-you-want-to-know-about-covid-19-but-were-afraid-to-ask-peter-duesberg

[12] https://duesberg.com/

[13] https://blog.nomorefakenews.com/2021/03/08/my-hiv-aids-investigation-and-the-parallels-to-the-covid-hoax/
[14] https://thebigvirushoax.com/viruses
[15] https://www.youtube.com/watch?v=tQCKb1JV-4A
[16] https://www.virusmyth.com/aids/hiv/rwcall.htm
[17] https://www.bitchute.com/video/5r11XbUsLsdG/
[18] https://www.bitchute.com/video/9N3JhsnbloBA/
[19] https://www.transitieweb.nl/achtergrond-longreads/de-besmettingsmythe-een-nederlandstalige-samenvatting-van-the-contagion-myth/
[20] https://www.youtube.com/watch?v=KGIzWjjkpNk
[21] https://www.youtube.com/watch?v=y0jcWLWi3gI&t=534s
[22] https://www.youtube.com/watch?v=lvDqjXTByF4