Geen zorgen voor morgen

11-02-2022

De Bijbel leert ons om ons geen zorgen te maken. We lezen: Weest in geen ding bezorgd, maar ook lezen we hoe Paulus zegt: de zorg van al de gemeenten overvalt mij dagelijks. Hoe verhouden zich deze zaken tot elkaar? 

We bladeren door de Bijbel en denken na over Filippenzen 4:6, 2 Korinthe 11:20 en Mattheüs 6:19-34 

In deze lezing denken we na over hoe we onbezorgd kunnen leven.
Laat je bemoedigen.