Leven met God in geloof en actie

05-05-2022

Een Bijbelse overdenking aan de hand van Psalm 15. De vraag van David klinkt vrij vertaald; Wie kan er leven in gemeenschap met God. Luisterend naar de boodschap van de Bijbel krijgen we handvatten voor een wandel in geloof en actie. 

Wees gezegend.